Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi resmen kuruldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partisini resmen kurdu. Yeni partinin ismi "Gelecek Partisi" olarak açıklandı. Partisinin kuruluş ilkelerini açıklayan Davutoğlu ''bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik." dedi

İstanbul, Tülin İçme, İnteraz - 13 Aralık 2019, 12:17

Yeni partisi için kuruluş başvurusunu dün İçişleri Bakanlığına yapan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da Bilkent Otel'de tanıtım toplantısı düzenledi. Yeni partinin ismi "Gelecek Partisi" olarak açıklandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Davutoğlu "Arkadaşlarımızla birlikte tarihin ve milletimizin önündeyiz. Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik. Gazetecilerin keyfi yargılamalara maruz kalmadığı bir düzeni inşa edeceğiz. Bağırmaya değil çözüm üretmeye geliyoruz" dedi.

 

İşte Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

 

Ahmet Davutoğlu partisinin ismi Gelecek Partisi

 

İlk adımını samimiyetle attığımız bu adımımız hayırlı olsun diyerek Gelecek Partisi'nin adını duyurdu. Yaratılmaya çalışılan bütün korku iklimine rağmen milletimizin karşısındayız. Üç nesil olarak çok sancılar çekti.

 

Bağırmaya değil çözüm üretmeye geliyoruz

 

Nefrete değil sevgiye ortak bir gelecek inşa etmeye geldi. Yeni şeyleri ancak yarına umutları olanlar söyleyebilirler. Bağırmaya değil çözüm üretmeye geliyoruz.

 

Demokrasimizin birikimini gelecek nesillere aktaracağız

 

Siyasetimizin temel felsefesi geleneklere bağlı özgürlükçülüktür. Demokrasimizin birikimini gelecek nesillere aktaracağız. Siyasetimizin temeli insan onurunu korumak ve yüceltmektir. Geleneğe saygılı özgürlükçülüktür ana felsefemiz. Siyasetimizin temeli insan onurunu korumak ve yüceltmektir Siyasetimizin temeli insan onurunu korumak ve yüceltmektir Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yürürken, geleneksel değerlerin yeniden keşfedildiği kritik bir tarihi eşikte kapsayıcı bir yenilenme ihtiyacına cevap vermek için yola çıkıyoruz. Geleneğe saygılı, vatandaşlık hukuku ve milli egemenlik konusunda modern ve çağdaş küresel bir siyaset anlayışını benimsiyoruz. Geleneğe saygılı özgürlükçülüktür ana felsefemiz. Siyasetimizin temeli insan onurunu korumak ve yüceltmektir.

 

Gazetecilerin keyfi yargılamalara maruz kalmadığı bir düzeni inşa edeceğiz

 

Temel ilkemiz, geleneğe bağlı özgürlükçülüktür. Basında tekelleşmeye yönelmek Türkiye'nin zihni kapasitesini daraltmaktadır. Gazetecilerin keyfi yargılamalara maruz kalmadığı bir düzeni inşa edeceğiz. Etnik, dini ve mezhebi kimlik ayrımlarına dayalı yaklaşımlarına karşı toplumun her kesimini kapsayan siyasi anlayışın sözcüsüyüz. Gazetecilerin keyfi yargılamalara maruz kalmadığı bir düzeni inşa edeceğiz

 

Bütün kimliklerin kültürel miraslarını koruyacağız

 

Bütün kimliklerin kültürel miraslarını koruma ve geliştirmek haklarını temel insan hakları olarak görüyor ve desteklenmesini savunuyoruz. Ana dilin öğretilmesi toplumsal barış ve dayanışmamızı tahkim edecektir.

 

Temel ilkemiz özgürlükçü laiklik, çoğulcu din anlayışıdır

 

Siyaset alanında herkes kendi imtihanını vermeli ama dini değerleri kimse imtihan sathına sokmamalıdır. Devlet, bütün dini, mezhebi anlayışlara aynı mesafede olmalıdır. Temel ilkemiz, özgürlükçü laiklik, çoğulcu din anlayışıdır. Siyasetin dini semboller üzerinden güç devşirmesinin önüne geçeceğiz Siyasetin dini semboller üzerinden güç devşirmesinin önüne geçecek bir kurallar manzumesi oluşturulacaktır. Dini hiçbir yapının devlet içinde ayrıcalıklı konum edinmesine asla müsaade edilmeyecektir. Paralel yapılanmalara yönelinmesi engellenecektir. Özgürlüğü garanti edilmemiş insanın kendi onurunu yaşaması mümkün değildi.

 

Eğitimde dayatılmış ideolojiyi reddediyoruz

 

Sağlık ve eğitim konularını doğumdan ölüme kadar temel insan hakları bağlamında ele alıyoruz. Sağlığı ulusal ölçekli gelecek projeksiyonumuzda ele alıyoruz. Eğitimi de formal bir formasyon olarak görmüyoruz. Resmi veya dayatılmış bir ideolojiyi reddediyoruz. İnsan devşirme değil, nitelikli insan yetiştirme olarak görüyoruz. Tek tipçi değil demokratik ve çoğulcu bir yaklaşımı benimsiyoruz.

 

Tahkir dili aramızda barınamaz

 

Siyasi iletişim ilkemiz nezakettir. İnsan onuruna doğrudan saldırı niteliği taşıyan aşağılama, nefret dili aramızda barınamaz. Siyasi muhataplarımız bize karşı hangi dili kullanırlarsa kullansın bu temel ilkelerden asla vazgeçmeyeceğiz. Siyasi davranış ilkemiz ahlaki tutarlılık ve şeffaflıktır. Gördüğümüz gibi olup olduğumuz gibi görüneceğiz. Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için kamu adına yapılan her türlü işlem kamu denetimine açık olmalıdır. Siyasi muhataplarımız bize karşı hangi dili kullanırlarsa kullansın bu temel ilkelerden asla vazgeçmeyeceğiz Bu yasalar acil çıkarılmalı Kamu görevi yürütenlerin aile mensupları ne özel ayrıcalığa sahip olmalıdır ne de yıpratıcı eleştiriye muhatap olmalıdır. Siyasi ahlak, şeffaflık, siyasetin finansmanı, imar rantlarının vergilendirmeleri yasaları acilen çıkarılmalıdır. Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için kamu adına yapılan her türlü işlem, kamu denetimine açık olmalıdır

 

Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için...

 

Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için kamu adına yapılan her türlü işlem, kamu denetimine açık olmalıdır. Bu ancak şeffaflık ilkesi ile sağlanabilir. Hem devlet yönetiminde hem de siyasette şeffaflığı ve hesap verilebililirliği kamu ahlakımızın en temel ilkeleri olarak benimsiyoruz.

 

Her türlü kayırmacılığa yol açan mülakatı kaldıracağız

 

Sivil toplum kurulus,ları her yönüyle s,effaf olmalı, kayıt dıs,ı ekonomi tümüyle tasfiye edilerek finansal kaynak akıs,larına tam anlamıyla s,effaflık getirilmeli, hukuki süreçlerdeki görevlendirmeler tam bir s,effaflık içinde yapılmalı, devlet kurumlarında hiyerars,ik s,effaflıgı yok eden paralel yapılara asla izin verilmemelidir. Her türlü kayırmacılığa yol açan mülakatı kaldıracağız.

 

Eşi ve çocukları kendisini yalnız bırakmadı

 

Davutoğlu'nun eşi ve çocukları kendisini yalnız bırakmadı.

 

Kaynak:Memurlar